Kategóriák

Hírlevél

Könyvkiadók

Szállítók

Keresés

A használati egyezmény elfogadása
Az antikvarium.ro szolgáltatásai és tartalma az Ön rendlkezésére vannak bocsájtva feltételezve azt, hogy a jelen egyezmény feltételeit elfogadja módositások nélkül. Ha az itt megfogalmazott feltételeket nem fogadja el, ne használja az antikvarium.ro honlapot és ennek szolgáltatásait. Azáltal, hogy használja a honlapot, elfogadja a feltételeinket és kitételeinket. Az Eco Community Transilvania Kft, bármikor frissitheti és módosíthatja ezt a dokumentumot. Javasoljuk Önnek, hogy rendszeresen látogassa ezt az oldalt és olvassa el feltételeinket, mivel ez a dokumentum Önt hivatalosan kötelezi. A honlap folytatólagos használata jelzi, hogy Ön elfogad minden változtatást amelyet az Gobe Antiquarium KFTt elkövetett ezen egyezményben.


Kötelezettségek a bejelentkezés során
Ahhoz, hogy az antikvarium.ro honlap szolgáltatásaiban részesüljön, Ön elkötelezi magát a következőkkel:
1)valós, pontos és teljes adatokat közöl önmagáról, úgy ahogyan azt a honlapra való bejelentkezési űrlapban kérjük és
2)megtartja, illetve felújitja a bejelentkezési adatait ha a helyzet kéri, azért, hogy ezek helyesek és érvényesek maradjanak. Ha valótlan vagy pontatlan adatokat közöl magáról az Gobe Antiquarium KFT -nek jogában áll felfüggeszteni vagy megszüntetni az Ön fiókját és visszautasítani bármilyen jövőbeli probálkozást a bejelentkezés érdekében.

A felhasználói fiók, a jelszó és az adatok biztonsága
Ön felelős az adatai és jelszava titokban tartásáért. Ön felelős a fiókja használatáért függetlenül attól, hogy esetleg más használta ezt az Ön beleegyezésével vagy nélküle. Ön beleegyezését adja, hogy jelzi az Gobe Antiquarium KFT-nek ha valaki jováhagyás nélkül használta fiókját és jelszavát, valamint abba is beleegyezik, hogy használja a fiókból való kilépés/kijelentkezés gombot amikor a honlapról kilép. Az Gobe Antiquarium KFT nem felelős semmilyen morális vagy anyagi kárért ami ezen szabályok figyelmen kivűl hagyásából származnak.
Az Gobe Antiquarium KFT, ha javallottnak tartja, felfüggesztheti az önök jelszavát és a szolgáltatások használatát bármilyen okból vagy ok nélkül. Az Gobe Antiquarium KFT barmilyen előrejelzés vagy beszámoló nélkül megszüntetheti bármelyik szolgáltatását vagy ezeknek bármely részét.
Gobe Antiquarium KFT bármikor, értesités nélkül megtagadhatja az önök hozzáférését a szolgáltatásaihoz, kitörölheti az ön felhasználói fiókját és ennek adatait a honlapról a rendszabályzat bármelyik szabályának értelmében, és megtagadhat bármilyen utólagos bejelentkezési probálkozást. Sőt mi több, az Gobe Antiquarium KFT sehogy nem vonható felelősségre Ön által, vagy bármelyik fél által azért, hogy bizonyos felhasználói fiókokat felfüggesztett, vagy megtagadta a hozzáférési jogot a szolgáltatásaihoz.


Az antikvarium.ro honlapra bevezetett anyagok és adatok tulajdona
Az Gobe Antiquarium KFT nem tart tulajdonjogot azokra az informaciókra és anyagokra amelyeket Ön rendelkezésünkre bocsájt (beleértve az észrevételeket és javaslatokat is). Viszont, mindazonáltal, hogy Ön ezeket az üzeneteket átadják nekünk, beleegyezik, hogy az Gobe Antiquarium KFT lemásolja, terjessze, közvetitse, kiadja, módositsa és leforditsa ezeket; hogy megemlitse az Ön nevét valamely rendeléssel vagy megjegyzéssel kapcsolatban.
Nem igényelhető és nem is kapható semmilyen kártérités a fennt emlitett anyagok használata esetében. A társaság nincs elkötelezve arra hogy az Ön által biztositott informaciót kifüggessze vagy bármilyen módon használja; ugyanakkor a társaságnak jogában áll, hogy kitörölje az Ön által biztositott informaciót bármikor, bármilyen ok nélkül.

Elektronikus kommunikáció
Az antikvarium.ro honlap használata, látogatása, termékek vásárlása vagy e-mail-ek küldése csakis elektronikus formában történik, magával vonva azt, hogy a felhasználó beleegyezik abba, hogy az antikvarium.ro elekronikusan tartsa a kapcsolatot , beleértve az e-mail-eket és értesitéseket a Hirlevék szolgáltatás előfizetői számára.


Felelősségvállalás a termékekre
Az antikvarium.ro nem garantálja, hogy a termékek leirása, illusztrációi vagy a honlap bármely más része hibamentes vagy tökéletes. Az antikvarium.ro nem vállal felelősséget a honlapról beszerzett termékek használata során történő károsodásokra; a termékekre nem vállal kifejezett illetve alapértelmezett garanciát. Az antikvarium.ro nem garantálja és nem is vonható felelősségre azért, hogy esetleg nem felelnek meg annak a célnak amiért megrendelték.  Az antikvarium.ro nem vonható felelősségre bármilyen hiány vagy eltérés miatt amely a termékeket illeti. Bármilyen panaszt a termék átadásától számitott 24 orán belül az antikvarium.ro tudtára kell hozni, azért hogy vissza lehessen küldeni a forgalmazónak, megoldás érdekében.

A felelősség korlátozása
Az antikvarium.ro nem vállal kifejezett illetve alapértelmezett felelősséget a honlap műkodéséért, informacióiért és tartalmáért, anyagjaiért és a honlapon feltüntetett termékekért. Az antikvarium.ro nem nyújt garanciát semmilyen forgalmazott termékre. Az antikvarium.ro nem vonható felelősségre semmilyen szándékos vagy véletlenszerű károsodás esetében.

Az árak politikája
A termékekre azok az árak érvényesek amelyeket megjelenitettünk a honlapon. Az árak RON-ban vannak kifelyezve és tartalmazzák a TVA-t (ÁFÁ-t). Az antikvarium.ro bármilyen promóciós kampányt kezdeményezhet és folytathat amelyek feltételeit teljes egészükben az antikvarium.ro határoz meg. A site-on meghatározott árak kizárólag az online rendelésekre érvényesek.

A minimális rendelés értéke 20 lej plusz a szálltási költségek!


Általánosságok
Ha bármely fennt emlitett előirást a „feltételek és előirások” közul egy kompetens törvénykezési intézmény érvenytelennek nyilvánit, az összes többi előirás érvényes marad. Ezek a „feltételek és kitételek” teljes egészükben egy szerződést jelképeznek Ön és az Gobe Antiquarium KFT között, az antikvarium.ro honlap használata érdekében. Ezeket a feltételeket megváltoztathatjuk bizonyos időintervallumok után a felhasználók előzetes értesitése nélkül. Bármikor elolvashatják ezeket a feltételeket belépve honlapunkra.
A jelen egyezmény jelképezi az egyetlen megegyezést Ön és az Gobe Antiquarium KFT között és előirja Önnek a honlap használati feltételeit, bármilyen előzetes megegyezést érvénytelenitve az Gobe Antiquarium KFT-vel (beleértve de szoritkozva a Rendszabályzat előzetes változatára). A Rendszabályzat különböző változatát is érvényesithetjük az ügyfelek esetében, ha az Eco Community Transilvania Kft vagy ezen partnereinek más software-rel rendelkező szolgáltatásait használjak. A rendszabályzat és a felhasználók és az Gobe Antiquarium KFT közötti kapcsolatot az érvényben levő romániai törvények fogják vezetni.


Kosár  

A kosár üres

Szállítás Lei0
Összesen Lei0

Fizetés

Keresés